O projektu

Printer-friendly version

Včasih se nam dozdeva, da smo podobni čolnu, v katerem vsi veslajo … v nasprotno smer. Že spreminjanje smeri se zdi skoraj nemogoče. A na srečo imamo tudi drugačne izkušnje. Da se, če se problema lotimo pravilno. Da naravnamo jadra. Da lahko pojemo slona, če se ga lotimo po koščkih, sistematično. Da so lahko volk sit, koza cela in ljudje siti. In da hrani ni mesto na deponiji. 

V Sloveniji po oceni EU letno pridelamo okoli 179.000 ton odpadne hrane ali 86 kilogramov na osebo, od česar je velika večina kuhinjskih odpadkov. Le desetino teh odpadkov predelamo, večina pa konča neobdelanih na odlagališčih. Zato smo v Društvu Ekologi brez meja oblikovali idejo za Slovenijo brez zavržene hrane (Zero Food Waste Slovenia).

Hrana v zabojnikih za smeti

Hrana v zabojnikih za smeti namesto na krožnikih (foto: Albin Keuc)

Smoter projekta

Temeljni smoter projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje odpadne in zavržene hrane. To želimo doseči s krepitvijo nevladnih organizacij, mreženjem, obveščanjem in izobraževanjem za izboljšano povezanost, odzivnost in učinkovitost deležnikov. Izzivov zato ne manjka.

Projekt se neposredno navezuje na izkušnje iz akcij Očistimo Slovenijo 2010 in 2012 (množična mobilizacija prebivalcev z inovativno rabo različnih medijev), projekta Tekstilnice (osveščanje javnosti, usposabljanje in zaposlovanje oseb iz ranljive ciljne skupine) in drugih socialno-podjetniških projektov preprečevanja nastajanja odpadkov (Eko - koncept, Tovarna dela - Tekstil). Pri snovanju izvedbe projekta so bile upoštevane pridobljene izkušnje senzibilizacije javnosti in spodbujanja samoaktiviranja državljanov. Nadalje se projekt navezuje na sklop mrežnih projektov Plan B (Pobuda za trajnostni razvoj), kjer smo vzpostavili podmrežo lokalnih okoljskih akterjev. V projekt smo vključili tudi izkušnje norveškega partnerja z oblikovanjem celovitega spletnega portala in aplikacijo v podobnem projektu na Poljskem, ki ga je prav tako financiral Norveški NVO sklad.